Danas je Svjetski dan Roma/Romkinja

[ssba]
April 8th, 2015

Danas je svjetski dan Roma/Romkinja, koji se oobilježava od 1971. kada je u Londonu održan prvi svjetski kongres Roma, a obilježavanje ovog dana je ustanovljeno kako bi se ukazalo na njihov težak položaj, te kako bi se države u kojima žive podstakle da obrate posebnu pažnju unapređivanju njihovog položaja.

 

Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova BiH, 90 posto Romkinja nema nikakav pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti i zaposlenju. Isti podaci pokazuju da je broj djevojčica Romkinja koje pohađaju osnovnu školu u odnosu na broj dječaka u omjeru 3:7.

 

 

YouTube Preview Image

 

Iako BiH predsjedava Dekadom Roma 2005.-2015., većeg napretka i dalje nema. Neophodno je povećati finansijska sredstva za sprovedbu strategija i akcionih planova za zdravlje i stanovanje Romkinja te unaprijediti sistem praćenja (nezavisne) primjene strategija i akcionih planova kao i zahtijevati od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH sistematski i transparentan pristup rješavanju zdravstvenih i obrazovnih pitanja žena i djevojčica Romkinja.

 

izvor_Ženska mreža
Najčitanije

Something is wrong.
Instagram token error.
Load MoreFBL | MACCHIATO | MODA | LJEPOTA | LIFESTYLE | ART ATTACK | ZDRAV ŽIVOT | GEEKOLOGIE | COMMUNITY | ADRESAR

MARKETING | KONTAKT | IMPRESSUM

© 2013 - Sva prava zadržana - Fashion, Beauty, Love. Design by White Rabbit team