Isa-beg Ishaković dao je nemjerljiv doprinos Sarajevu, BiH i regionu

[ssba]
February 24th, 2019

Na osnovu državnih uputa i institucije vakufa koja je formalno ozakonjena činom izdavanja Vakufname, Isa-beg Ishaković je neminovno utemeljitelj grada Sarajeva te zasigurno spada u red najutjecajnijih historijskih ličnosti na prostoru Balkana u 15. vijeku čija je porodica na ovim prostorima osim Sarajeva utemeljila još tri grada, jedan je od ključnih zaključaka devet međunarodno priznatih stručnjaka koji su u sarajevskoj Vijećnici izložili svoje radove na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Isa-beg Ishaković. Konferenciju je uz pokroviteljstvo Gradske uprave organizovalo Udruženje za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković, a povodom 557 godina Vakufname Isa-bega koja se i danas smatra rodnim listom Sarajeva.

 

Međunarodna naučna konferencija Isa-beg Ishaković 1

 

Zaključke su zajednički potpisali predavači profesor emeritus Enver Imamović, profesor emeritus Enes Pelidija, dr. Sedad Bešlija, dr. Aladin Husić, prof. dr. Ismet Bušatlić, prof. dr. Ines Aščerić Todd, dr. Vesna Miović, akademik Ferid Muhić te mr. Osman Lavić. Njihovi radovi dat će stručni i naučni doprinos za valorizaciju ličnosti i djela Isa-bega Ishakovića u prošlosti, ali i savremenosti.

 

- Moramo očuvati memoriju na cjelokupnu historiju našeg grada i ne smijemo se odreći nijedne njegove epohe, naveo je na otvaranju konferencije Elvir Hadžiahmetović u ime Gradske uprave dok je predsjednik Udruženja Isa-beg Ishaković, Elvis Pivić, istakao nadu da će obilježavanje dana Isa-bega Ishakovića postati tradicionalno.

 

Međunarodna naučna konferencija Isa-beg Ishaković 3

 

Predavači su na osnovu materijalnih dokaza usaglašeni i oko toga da su tragovi života i naselja zabilježeni mnogo prije osnutka Sarajeva kao urbane sredine polovinom XV vijeka, bez obzira na postojanje ili nepostojanje kontinuiteta između njih, kao i da je kasniji nastanak Sarajeva bio rezultat osmišljene državne politike i vizije koja je efikasno procijenila mjesto za osnivanje grada s aspekta reljefnih, komunikacijskih, vojnih, geostrateških, klimatskih i drugih uslova.

 

Predavači su također zaključili da je došlo vrijeme da se institucionalno valorizira datum osnivanja grada Sarajeva i da od uprave Grada očekuju da u narednom periodu pokrene ove procese. Za ovu potrebu, predložili su izradu stručnog elaborata koji bi poslužio kao temeljni dokument za navedene aktivnosti.

 

Svi predstavljeni naučni radovi kao i zaključci konferencije bit će objavljeni u zborniku radova koji će biti dostupan široj bh. javnosti.

 

 

Međunarodna naučna konferencija Isa-beg Ishaković 4

Udruženje za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković osnovano je 2016. godine sa primarnom misijom revitalizacije lika i djela osnivača grada Sarajeva, Isa-bega Ishakovića. Uz razvijanje osjećaja ljubavi prema Bosni Hercegovini i zaštiti njenog tradicionalnog duhovnog i kulturnog bića, glavni ciljevi Udruženja su osnaživanje tekovina i pružanje podrške u zaštiti kulturne baštine Bosne i Hercegovine te promovisanje prirodnog, kulturnog i historijskog naslijeđa Isa-beg Ishakovića i Bosne i Hercegovine.
Najčitanije

Something is wrong.
Instagram token error.
Load MoreFBL | MACCHIATO | MODA | LJEPOTA | LIFESTYLE | ART ATTACK | ZDRAV ŽIVOT | GEEKOLOGIE | COMMUNITY | ADRESAR

MARKETING | KONTAKT | IMPRESSUM

© 2013 - Sva prava zadržana - Fashion, Beauty, Love. Design by White Rabbit team