Izložba fotografija RETROSPEKTIVA TOŠE MITAŠEVSKOG

[ssba]
April 8th, 2017

U Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH bit će upriličeno otvaranje izložbe fotografija Retrospektiva Toše Mitaševskog 10. aprila 2017. u 19.00 sati. Nakon Otvorenja izložbu možete pogledati do 16.4.2017. u periodu od 10.00 do 19.00 sati.

 

Toše

 

Na izložbi su hronološki postavljene fotografije koje je Mitaševski izlagao na međuklupskim izložbama širom postjugoslavenskog prostora, počev od 1984. Na fotografijama se može pratiti, kako njegov lični razvoj kao fotografa, tako i trendovi u crno-bijeloj fotografiji tog vremena. Kao posebna cjelina iz osamdesetih godina izdvajaju se kolekcije Ohrid i Dojran, kao najviše nagrađivane kolekcije u tom periodu. Fotografije koje su izložene se nalaze u privatnim kolekcijama. 1994. ove fotografije su bile dio izložbe Pejsaži – Bosanske planine i makedonska jezera u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

 

Snaga vode

 

U periodu od marta do septembra 1993. u zgradi na liniji razgraničenja, poznatoj kao Loris, nastala je kolekcija Soba njenih uspomena, kao drugačije viđenje ratnih strahota u Sarajevu. Autor i model su živjeli u zgradi u kojoj su fotografije snimljene. Interesantno je da je za svaku fotografiju napravljen samo po jedan snimak, jer su filmovi u to vrijeme bili dragocjeni. Plakat i fotografije su originali sa prve izložbe održane u septembru 1993. u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. Iz ratnog perioda je i kolekcija Vijećnica. Neke od fotografija su korištene prilikom obnove ovog simbola Sarajeva da bi se što vjernije uradili detalji na pojedinim stubovima.

 

 

U poslijeratnom periodu kao teme fotografija Toše Mitaševksog ponovo dominiraju priroda i portreti. Jedan od rijetkih izleta u kolor fotografiju je kolekcija Cvijeće, predstavljena u projektu 3-2-1 (Tri godine – Dva umjetnika – Jedan grad) realiziranim sa Serge Marcoux, 1999.g. u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

 

Deniza

 
Najčitanije

Access Token is invalid, please get it againFBL | MACCHIATO | MODA | LJEPOTA | LIFESTYLE | ART ATTACK | ZDRAV ŽIVOT | GEEKOLOGIE | COMMUNITY | ADRESAR

MARKETING | KONTAKT | IMPRESSUM

© 2013 - Sva prava zadržana - Fashion, Beauty, Love. Design by White Rabbit team