La Centrale – Hors Les Murs: CRVENA i Galerija Bordac predstavljaju video izložbu i program performansa galerije La Centrale iz Montreala

[ssba]
May 11th, 2017

CRVENA i Galerija Bordac će kroz video izložbu koja se otvara 20. maja 2017 i noć perfomansa 25. maja 2017 u Galeriji Brodac u Sarajevu sa umjetnicama Caroline St-Laurent, Emma-Kate Guimond, Noemi McComber, Sonja Zlatanova i Virginie Jourdain predstaviti aktivnosti, historiju i misiju galerije La Centrale.

 

La Centrale – Hors Les Murs označava početak saradnje imeđu Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva i montrealske galerije La Central, koja će se odvijati kroz bijenalne rezidencijalne razmjene, a čiji će fokus biti na feminističkim performativnim umjetničkim praksama. La Centrale i CRVENA, organizacije bliske po filozofiji, ciljevima organiziranja i angažmanu, će iskoristiti boravak predstavnica La Centrale u Sarajevu da bi potpisale sporazum o saradnji, koji će od 2017. omogućiti bosanskohercegovačkim umjetnicama rezidencijalni boravak i izložbu u Montrealu, kao i boravak kvebeških umjetnica u Sarajevu svake dvije godine. Tijekom boravka u Sarajevu La Centrale će se pobliže upoznati sa radom CRVENE i radom njezinih članica, kao i aktivnostima srodnih kulturnih aktera u Sarajevu i regiji.

 

La Centrale

///

La Centrale Galerie Powerhouse je galerija osnovana 1973. kao jedna od prvih samo-organiziranih umjetničkih centara u kanadskoj državi Quebec. Misija La Centrale se nadograđuje na tradiciju feminističke umjetnosti – kao platforma za savremenu umjetnost sa uporištem u feminističkoj i rodnoj teoriji kao i u među-kulturalnim i trans-disciplinarnim praksama.

 

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA je osnovano 8. marta 2010. kao asocijacija više od 40 članova i članica okupljenih oko načela i kritičkog potencijala feminističke politike, te umjetnosti i aktivizma kao estetskih, društvenih i političkih alata s potencijalom za društvenu mobilizaciju i transformaciju. CRVENA djeluje interdisciplinarno, kao laboratorij za istraživanje, razmišljanje, učenje, stvaranje i razmjenu novih znanja, i nada se pokrenuti artist-in-residence program kao dodatnu programsku aktivnost.

 

Galerija BRODAC je neovisni galerijski prostor osnovan 2016. sa ciljem davanja vidljivosti mladim likovnim umjetnicima i borbe protiv socio-ekonomske i poltičke opresije, kao i apatije mladih. Grupa volontera okupljena oko galerije nastoji svojim aktivnostima promovirati suvremenu umjetnost u zemlji i inozemstvu i kroz djelovanje u kuturi poboljšati kavalitetu života svih građana.

 

 

PROGRAM

20.5.2017, 20h, otvorenje video izložbe

La Centrale – Hors Les Murs / Izbor video radova članica La Centrale Kimura Byol, Julie Lequin, Larose S. Larose, Marie Dauverné, Dayna Mcleod, Myriam Jacob-Allard, Mathilde Geromin, Helena Martin Franco, Noémi McComber, Anne Parisien, prema selekciji Noémi McComber koja će biti prisutna na otvorenju izložbe.

 

25.05, 2017, 19h, noć performansa 

La Centrale – Hors Les Murs / Umjetnice Caroline St-Laurent, Emma-Kate Guimond, Noemi McComber, Sonja Zlatanova i Virginie Jourdain će u Galeriji Brodac izvesti seriju performansa.
Najčitanije

Access Token is invalid, please get it againFBL | MACCHIATO | MODA | LJEPOTA | LIFESTYLE | ART ATTACK | ZDRAV ŽIVOT | GEEKOLOGIE | COMMUNITY | ADRESAR

MARKETING | KONTAKT | IMPRESSUM

© 2013 - Sva prava zadržana - Fashion, Beauty, Love. Design by White Rabbit team