Novalić i Dujmović dobitnici nagrade ZLATNI ODRON

[ssba]
August 18th, 2016

Udruženje rediteljica i reditelja u Bosni i Hercegovini se osnovalo 2015. godine sa primarnim dugoročnim ciljem rada na poboljšanju stanja u kulturi i unaprijeđenju kulturne politike na području cijele BiH. Taj rad podrazumijeva stalnu komunikaciju i ostvarivanje saradnje sa nivoima vlasti odgovornim za kulturu i kulturne politike u BiH.

 

Predstavnici Udruženja su se početkom 2015. godine sastali sa Novalićem kako bi predstavili svoje zahtjeve te prijedloge rješenja za započinjanje procesa poboljšanja trenutnog stanja u oblasti kulture koje je, kao i u drugim društvenim područjima, rezultat sistematskog zanemarivanja, rasparčavanja i osiromašenja.

 

Zahtjevi Udruženja uključuju usvajanje kulturne strategije u Federaciji BiH, povratak nivoa finansiranja za kulturu na nivo od 2008, usvajanje neophodnih zakona o audiovizuelnoj umjetnosti, legalizaciju UO i NO fondacija i Filmskog centra Sarajevo, što sve predstavlja suštinske korake za omogućavanje kulturne produkcije i normalizaciju rada kulturnim radnicima, umjetnicima i institucijama.

 

- Komunikacija je u većini slučajeva tokom 2015. i 2016. godine bila isključivo jednosmjerna, te se do saradnje i realizacije neophodnog u dogovoru sa Novalićem i Dujmović nije moglo doći na način da se uvaže preporuke struke, usvoje potrebni zakonski akti, počne raditi transparentnije i otvorenije. Ministrica Dujmović se od početka svog mandata niti jednom nije sastala sa članovima URiRuBIH! Iz tog razloga su se članovi URiRuBiH odlučili na javnu intervenciju – dodjelu nagrade Zlatni odron premijeru Novaliću i ministrici Dujmović, kao osobama koje su u prilici i poziciji da urade najviše na unaprijeđenju trenutno katastrofalnog stanja na području filma, filmske produkcije i kulture uopšte a to su propustili. Ne kritikujemo iz pozicije posmatrača već kao grupa osoba koja se udružila i aktivno radi na iznalaženju načina kako da nam bude bolje u poslu kojeg volimo, poručili su iz Udruženja.

 

Želie ovim činom pokazati da je moguće raditi uspješno, ali da je na žalost sve to moguće isključivo do određenog nivoa poslije kojeg svaki drugi interes pada u vodu, a važi samo interes političkih stranaka koji je u slučaju kinematogafije suprotan interesima struke i interesima građana i građanki BIH.

 

Pokazalo se da su Novalić i Dujmović najuspješnije utjelovili pojam prepreke (odrona) na našem putu, poistovjećujući se u cjelosti sa okvirom kojeg im definira njihova politička pripadnost i odbijajući djelovati izvan njega. Njima je preostalo jedino da njihov uspjeh uočimo kao neuspjeh!

 

ZLATNI ODRON se dodjeljuje za nestručno, netransparentno i nesavjesno djelovanje. Uprkos insistiranju Udruženja rediteljica i reditelja u BIH :

 

1. NIJE donesen Zakon o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu

2. STOPIRAN je izbor direktora Filmskog centra. JP Filmski centar Sarajevo je uništen

3. Nije raspisan konkurs za dodjelu sredstava 2016, niti su napravljeni preduslovi za raspisivanje konkursa 2016.

4. Smanjen je budžet za film - Trenutno je 0,8 miliona eura. Usporedbe radi, Hrvatska, najbliža članica EU kojoj težimo, a približno slična po broju stanovnika ima godišnji budžet od 9 miliona eura za kinematografiju. Podsjećamo da je na svaku uloženu 1 KM BH kinematografija do sada vraćala 2,5 KM u budžet.

5. NIJE IZABRAN stalni UO Fondacija i NO Filmskog centra.

 

 

YouTube Preview Image


Najčitanije

Access Token is invalid, please get it againFBL | MACCHIATO | MODA | LJEPOTA | LIFESTYLE | ART ATTACK | ZDRAV ŽIVOT | GEEKOLOGIE | COMMUNITY | ADRESAR

MARKETING | KONTAKT | IMPRESSUM

© 2013 - Sva prava zadržana - Fashion, Beauty, Love. Design by White Rabbit team