Rekonstrukcija historije žena u BiH

Sarajevski otvoreni centar zajedno sa partnerskim organizacijama – Fondacijom Heinrich Böll Ured za Bosnu i Hercegovinu, Fondacijom CURE i Udruženjem za kulturu i umjetnost CRVENA – počeo je da radi na rekonstrukciji historije žena u BiH u posljednjih 100 godina.

 

 

Ove godine će se na različite načine obilježiti sto godina od početka Prvog svjetskog rata. Vezujući se za ovu godišnjicu, želimo da iz drugačije perspektive reprezentiramo ulogu žena prije i za vrijeme Prvog svjetskog rata, ali i kroz čitavo XX stoljeće. Grupa autorica počela je da radi na prikupljanju i povezivanju građe vezane za žensku historiju u posljednjih 100 godina u BiH. Ženska udruživanja i individualni napori žena bit će smješteni u šire socijalne, pravne, ekonomske i kulturne bh. hronološke političke kontekste. U knjizi će se naći informacije o hronologiji dobijanja/osvajanja prava (žene i pravo na nasljedstvo, pravo glasa, pravo na obrazovanje, pravo na rad, pravo na abortus, kriminalizacija silovanja u braku i ostalo), o ženskim udruživanjima (humanitarna, učiteljska, feministička, akademska, politička itd.), o ženskom radničkom pokretu, o AFŽ-u, o doprinosima žena u umjetničkoj, naučnoj i kulturnoj sferi života. Bit će riječi i o ženama koje su iz BiH, ali su svoje karijere ostvarile van zemlje, i ženama koje su iz neke druge zemlje došle da rade u BiH, kao i o ženama u ratovima (borkinje, mirotvorke, političke zatvorenice, i ostale kategorije). Izlazak knjige iz štampe je planiran za septembar, a knjiga će imati i svoje englesko izdanje.

 

 

Osim knjige, u okviru istog projekta, u oktobru, organizovat će se i mini konferenciju na kojoj će učestvovati žene iz BiH i regije koje su bile svjedokinje različitih historijskih događaja, kao i veliku izložbu, tematski vezanu za predstavljanje doprinosa žena historiji BiH.

 

lgbt-prava.ba

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

možda će vas zanimati
Edina Selesković dobitnica WORLD CITIZEN ARTIST AWARD za instalaciju BEATING HEART