BiH puževim tempom ka nepretku u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba

Release Date
17/05/2023

Na današnji dan, 17. maj 2023. Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije želimo podsjetiti na obaveze Bosne i Hercegovine kada je riječ o ljudskim pravima LGBTI osoba. Ove obaveze proizilaze iz Ustava BiH, ali i iz Evropske konvencije o ljudskim pravima koja se direktno primjenjuje u BiH.

Proces regulacije istospolnih partnerstava je proces koji teče izuzetno sporo u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u Republici Srpskoj još nije ni započeo. Uprkos tome, bilježimo i podržavamo veliki broj istospolnih parova koji partnerstva ili brakove zaključuju u drugim državama i traže priznavanje istih u BiH. Nekoliko takvih slučajeva se već nalazi pred bh. sudovima uz podršku Sarajevskog otvorenog centra. Zadatak za vlasti u FBiH i RS će u narednom periodu biti da pokrenu proces u RS-u, odnosno ubrzaju isti u FBiH.

U oblasti prava i položaja transrodnih osoba, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, Emina Bošnjak ističe: Zajedničkim naporima trans aktivista/kinja, Sarajevskog otvorenog centra i grupe roditelja i njihove LGBTI djece, problemi i izazovi na polju zdravstvene zaštite za transrodne osobe i administrativne promjene spola došla su na radar kantonalnih, ali i entitetskih vlasti. Nadamo se da će na tom valu, upravo 2023. godina biti ona u kojoj će biti postavljeni temelji novim propisima i praksama koja će u potpunosti uvažavati ljudska prava trans osoba kada su u pitanju zdravstvena zaštita i administrativna procedura promjene spola.

Nažalost, potrebe i položaj interspolnih osoba i dalje ostaje neprepoznat od većine zdravstvenih i drugih institucija.

Protekla, 2022. godina je godina u kojoj su se desilo nekoliko ključnih iskoraka u BiH na polju ljudskih prava LGBTI osoba. Jedan od njih je i konačno usvojeni Akcioni plan za unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba u BiH. Ovo je prvi put da je na nivou države usvojena jedna javna politika koja ima za cilj na sistemski i sveobuhvatni način odgovoriti na različite izazove s kojima se LGBTI osobe susreću i daje jasna uputstva i obaveze nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti. Period koji je ispred nas bit će upravo period insistiranja na provedbi i izvještavanju o tome koliko onoga na šta smo se kao država obavezali, zaista i ispunjava i provodi. Također, sva kantonalna tužilaštva u Federaciji su imenovali kontakt osobu za krivična djela počinjena iz mržnje prema LGBTI osobama. Ovo je plod dugogodišnjeg rada Sarajevskog otvorenog centra kroz zagovaranje, održane obuke i zagovaračke sastanke. Svaka uspješno održana Bh. povorka ponosa predstavlja također veliki napredak za LGBTI zajednicu i aktiviste ali i podsjeća na sva sporna pitanja koja sa sobom vuče postojeća regulacija prava na slobodu okupljanja.

Ipak, napadi na LGBTI zajednicu i aktiviste zabilježeni u martu 2023. godine su u jednoj mjeri zasjenili sve navedene iskorake i još jednom pokazali obim problema homofobije prisutne u javnoj, političkoj ali i institucionalnoj sferi. Uz bitne iskorake koji su se desili u proteklom periodu, i dalje ostaju gorući problemi kao što su sigurnosna pitanja, nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, nesankcionisani govor mržnje u javnosti, potpuna marginalizacija u manjim sredinama BiH.

Mnoge sfere društva i dalje ostaju zatvorene za LGBTI osobe. Stoga, Darko Pandurević, rukovoditelj programa i zagovaranja Sarajevskog otvorenog centra naglašava: Nadamo se da će institucije i društvo, u narednom periodu, biti spremni da prate tempo neophodan za društvene promjene koji za sada iz godine u godinu u najvećoj mjeri drže organizacije i pojedinci civilnog društva koje se bave aktivizmom i ljudskim pravima.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

možda će vas zanimati
Pozdrav svim ženama svijeta: CRVENA predstavila inicijativu FEMINISTIKA